Szanowni Państwo,
oferowane szkolenia mają na celu rozwój umiejętności miękkich oraz poszerzenie wiedzy w zakresie:

 • efektywnego zarządzania,
 • budowania sprawnej współpracy w zespole,
 • wspierania rozwoju kompetencji pracowników,
 • prowadzenia kontaktu handlowego.

Na rynku usług szkoleniowych wyróżnia nas:

 • zespół doświadczonych trenerów, szkolących od kilku do kilkunastu lat,
 • trenerzy są zatrudnieni wewnętrznie (nie są freelancer-ami) w celu utrzymania stałej dyspozycji oraz zapewnienia najwyższego i spójnego poziomu jakości usług,
 • bogate portfolio zadowolonych Klientów z którymi współpracujemy od wielu lat.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół OPEN Konsultacje i Szkolenia

Zespół trenerski

Anna Krawulska - Biegańska

Anna Krawulska - Biegańska – praktyk, trener, doradca biznesowy, coach Współwłaścicielka firmy szkoleniowej, którą prowadzi z sukcesem od ponad 10 lat. Przeprowadziła ponad 3000
dni szkoleniowych.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association
for Transactional Analysis), Programatora w zakresie Neurolingwistycznego Programowania (wydany
przez belgijski Institut Ressources PNL) oraz certyfikat European Association for Psychotherapy.
Jest członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION.
Doktor nauk humanistycznych, prowadzi specjalistyczne warsztaty z zakresu negocjacji handlowych oraz
wykłady z coachingu i mentoringu w ramach Podyplomowego Studium „Psychologia w Zarządzaniu”.

Specjalizacja:

 • Złożone projekty HR
 • Szkolenia menedżerskie
 • Train the trainers
 • Współpraca w grupie i rozwiązywanie konfliktów
 • Diagnoza (rekrutacja, AC, DC, badania satysfakcji)
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Negocjacje
 • Sprzedaż
 • Budowanie relacji
 • Coaching
 • Komunikacja
 • Obsługa Klienta
 • Asertywność
Ewa Orlik - Marciniak

Ewa Orlik - Marciniak – praktyk, trener, doradca biznesowy, coach Założycielka firmy doradczo-szkoleniowej. Podczas swojej kilkunastoletniej kariery trenera przeprowadziła już przeszło 3200 dni szkoleniowych.

Od 1990 wykładowca poznańskich uczelni, obecnie prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Psychologicznym „Doradztwo Zawodowe i Personalne” UAM oraz na Studium Podyplomowym
„Psychologia w Zarządzaniu” UAM. Praktyk NLP (certyfikat wydany przez Neuroedukację S.A.).
Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Specjalizacja:

 • Złożone projekty HR
 • Szkolenia menedżerskie
 • Train the trainers
 • Współpraca w grupie i rozwiązywanie konfliktów
 • Diagnoza (rekrutacja, AC, DC, badania satysfakcji)
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Asertywność
 • Negocjacje
 • Sprzedaż
 • Budowanie relacji
 • Coaching
 • Komunikacja
 • Obsługa Klienta
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem
Dariusz Dyoniziak

Dariusz Dyoniziak – trener i asesor Dzwanaście lat doświadczeń w Działach Handlowych i Rozwoju Biznesu.

Pierwsze doświadczenia zdobywał w firmach Goplana Nestle i Cadbury Wedel w Działach Sprzedaży na stanowiskach Przedstawicielskich ds. detelu, sieci i hurtu, a następnie na stanowiskach trenera w Cadbury Wedel i Carlsberg Polska. Związany z projektami rekrutacyjnymi, Assessment & Development Center oraz licznymi programami rozwojowymi dla sales force’u FMCG.
Jako Krajowy Trener Sprzedaży i Manager ds. Rozwoju Działu Sprzedaży odpowiedzialny za rozwój kompetencyjny Działu Sprzedaży w firmie Carlsberg Polska, a także odpowiedzialny za programy motywacyjne i rozwojowe. Praktyk Szkoleń Seminaryjnych dla Działów Sprzedaży i coachingów zarówno dla PH jak i coachingów managerskich. Praktyk i Mistrz NLP.
Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Laboratorium Psychoedukacji przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Licencjonowany Coach ICC. Asesor wewnętrzny w procesach rekrutacji firm w Działach Sprzedaży.

Przeprowadził setki szkoleń i przeszkolił tysiące Uczestników z firm branży FMCG, farmaceutycznej, B2B, budowlanej i finansowej.

W ramach szkolenia oferujemy

Przed szkoleniem:

 • spotykamy się w Państwa firmie z przełożonymi uczestników szkolenia w celu poznania specyfiki pracy i Państwa oczekiwań,
 • przygotowujemy program dedykowany do potrzeb Państwa organizacji,
 • prezentujemy i omawiamy dedykowany dla Państwa projekt szkolenia,
 • prowadzimy spotkanie focusowe z uczestnikami szkolenia.

Podczas szkolenia:

w trakcie naszych zajęć uczestnicy mają okazję zarówno otrzymać wiedzę (ok. 20% czasu szkolenia) związaną z przedmiotem zajęć, jak i aktywnie ćwiczyć własne umiejętności (ok. 80% czasu szkolenia). Najczęściej stosowane przez nas rodzaje ćwiczeń (indywidualne, w parach
lub grupach):

 • ćwiczenia i gry „tematyczne”,
 • scenki z udziałem uczestników nagrywane kamerą video,
 • filmy edukacyjne,
 • analizy przypadków (case study),
 • testy i kwestionariusze.

Po zakończeniu każdego ćwiczenia proponujemy szczegółowe omówienie każdego etapu tworzenia i wdrażania stworzonego przez uczestników rozwiązania. Pomagamy uczestnikom w przenoszeniu zdobytej wiedzy i doświadczenia na grunt codziennej pracy.

Po szkoleniu:

 • godzinę po zakończeniu szkolenia trener jest do dyspozycji w razie pojawienia się dodatkowych pytań ze strony uczestników,
 • w przypadku cykli szkoleń: w ciągu miesiąca od dnia zakończenia szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji e- coachingu, bądź kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych, bądź kwestii do dalszego
  przedyskutowania z trenerem,
 • oferujemy podręcznik uczestnika z autorskimi materiałami OPEN Konsultacje i Szkolenia, będący uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie szkolenia,
 • chętnym uczestnikom przekazujemy płytę DVD z materiałem ze szkolenia (nagrane scenki ze szkolenia),
 • zainteresowanym uczestnikom przesyłamy prezentację zawierającą zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia,
 • każdemu uczestnikowi szkolenia wręczamy imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 • oferujemy ankietę oceny szkolenia pozwalającą na określenie zadowolenia uczestników z formy i treści zajęć,
 • przedstawiamy Państwu raport poszkoleniowy, zawierający obserwacje i wnioski trenerów dotyczące szkolonej grupy wraz z zaleceniami.
  Raport jest prezentowany przez trenerów prowadzących wcześniej szkolenie.

Dodatkowo:

 • doświadczenie w firmach z Państwa branży. Dzięki zrozumieniu branży dużo sprawniej jest trenerom odnieść się do warunków pracy i specyfiki Państwa działalności (nie jest to spotkanie czysto teoretyczne, trener jest partnerem dla uczestników),
 • każde z naszych szkoleń jest prowadzone przez zatrudnionych wewnętrznie trenerów OPEN (nie zewnętrznych freelancer- ów) w celu zapewnienia najwyższego i spójnego poziomu jakości usług oraz utrzymania stałej dyspozycji konkretnego trenera na życzenie naszych Klientów,
 • możliwość prowadzenia szkolenia przez 2 trenerów z ponad 17- letnim doświadczeniem,
 • w ramach oferty proponujemy bezpłatnie salę szkoleniową znajdującą się w siedzibie naszej firmy w Poznaniu (do 8 Uczestników),
 • pomagamy w organizacji sal konferencyjnych i bazy noclegowej. Posiadamy bogate portfolio wynegocjowanych ofert ośrodków szkoleniowych
  z całej Polski,
 • możliwość skorzystania z próbki naszej pracy podczas szkolenia samplingowego,
 • zapraszamy do zweryfikowania poziomu naszych usług poprzez referencje telefoniczne u naszych dotychczasowych Klientów.

Szkolenia zamknięte

SZKOLENIA HANDLOWE/ OBSŁUGA KLIENTA
Temat szkolenia Założenia programowe
Efektywne techniki sprzedaży
 1. Ścieżka sprzedaży.
 2. Nawiązywanie kontaktu z klientem – techniki autoprezentacji.
 3. Prezentacja oferty.
 4. Identyfikacja potrzeb klienta.
 5. Argumentacja i perswazja w kontakcie z klientem.
 6. Radzenie sobie z zastrzeżeniami i manipulacją.
 7. Budowanie „pomostu w przyszłość” – obsługa po- sprzedażowa.
Profesjonalna obsługa klienta
 1. Komunikacja w obsłudze klienta.
 2. Etapy obsługi klienta.
 3. Dekalog obsługi klienta.
 4. Typologia klientów.
 5. Sytuacje trudne – techniki i sposoby radzenia sobie.
Telemarketing
 1. Profesjonalna obsługa Klienta przez telefon.
 2. Aktywne pozyskiwanie Klientów.
 3. Sztuka umawiania spotkań handlowych.
 4. Umiejętność słuchania i mówienia – jako podstawa prowadzenia negocjacji z klientem.
 5. Jak prowadzić rozmowę z trudnym Klientem.
 6. Jak osiągnąć satysfakcję z pracy telemarketera.
 7. Trening symulacyjny rozmów telefonicznych.
Organizacja pracy własnej i współpracy w zespole handlowym
 1. Sposoby na efektywną organizację pracy własnej.
 2. Planowanie pracy.
 3. Zasady pracy zespołowej.
 4. Skuteczna komunikacja w zespole.
 5. Techniki kreatywnej pracy zespołowej.
 6. Sukcesy firm wspierających pracę zespołową.
 7. Ćwiczenia w oparciu o sytuacje trudne pojawiające się w pracy zespołowej.
Prezentacja dla Klienta zewnętrznego
 1. Etapy przygotowywania prezentacji.
 2. Ogólne zasady prowadzenia prezentacji – etapy prezentacji.
 3. Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
 4. Style prowadzenia prezentacji.
 5. Kierowanie poziomem energii uczestników.
 6. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prezentacji.
Negocjacje handlowe
 1. Przygotowanie do negocjacji.
 2. Etapy procesu negocjacji.
 3. Strategie, taktyki i gry negocjacyjne.
 4. Uczciwość, nieuczciwość i podstęp w negocjacjach.
 5. Negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów.
 6. Strategie i techniki negocjacyjne.
 7. Mój styl reakcji na konflikt i prowadzenia negocjacji – autodiagnoza.
 8. Superwizja i ćwiczenia – rozwiązywanie sytuacji „trudnych”.
SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
Temat szkolenia Założenia programowe
Kierowanie zespołem
 1. Określanie celów i zadań, komunikacja, motywowanie, delegowanie - style kierowania pracownikami i zespołami.
 2. Metody diagnozowania dojrzałości pracownika i zespołów.
 3. Jakim jestem szefem? – autodiagnoza samego siebie i własnego zespołu.
Komunikacja interpersonalna w zespole
 1. Komunikacja jako podstawa dobrze funkcjonującego zespołu.
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna – znaczenie i funkcje.
 3. Budowanie asertywnych relacji w zespole jako sposób na efektywne zbieranie i przekazywanie informacji.
 4. Błędy komunikacyjne – jak ich unikać?
 5. Umiejętności przekazywania informacji zwrotnych.
 6. Doskonalenie komunikacji w zespole, dziale, firmie – techniki.
Planowanie pracy i wytyczanie celów
 1. Cykl Deminga jako podstawy skutecznego działania.
 2. Metody wyznaczania celów – np. wg zasady SMART.
 3. Planowanie – umiejętność nadawania priorytetów, planowanie krótko i długoterminowe.
 4. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej.
 5. Kontrola menedżerska – sprawdzanie efektywności działania.
Zarządzanie przez cele
 1. Zasady zarządzania przez cele.
 2. Etapy wdrażania metody zarządzania przez cele w organizacjach i zespołach.
 3. Efekty metody zarządzania przez cele.
 4. Symulacja wdrożenia zarządzania przez cele – ćwiczenia.
Negocjacje zarządcze, rozwiązywanie konfliktów i problemów
 1. Trening - prowadzenie rozmowy z pracownikiem w sytuacji konfliktu.
 2. Negocjacje i mediacje w konflikcie.
 3. Doskonalenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.
Metody efektywnej prezentacji, organizowanie spotkań i zebrań
 1. Etapy przygotowywania prezentacji/spotkania.
 2. Ogólne zasady prowadzenia prezentacji (co stosować, a czego unikać).
 3. Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
 4. Style prowadzenia spotkania/prezentacji.
 5. Kierowanie poziomem energii uczestników.
 6. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prezentacji.
Coaching indywidualny Coaching to indywidualne spotkania z trenerem, mające na celu wzbogacenie wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności uczestnika w wybranych przez niego obszarach. Tego typu organizacja zajęć stwarza możliwość indywidualnego podejścia do uczestnika i zrealizowania różnych jego oczekiwań,
bez niepotrzebnego zajmowania się kwestiami dobrze przez niego opanowanymi.
Coaching i motywowanie pracowników
 1. Coaching i mentoring - podstawowe zasady coachingu i mentoringu.
 2. Umiejętności dobrego trenera, coacha, mentora.
 3. Zasady skutecznej komunikacji między coachem/mentorem a pracownikiem (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym).
 4. Prawidłowości związane z uczeniem się.
 5. Prowadzenie rozmowy coachingowej z pracownikiem - narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 6. Praktyczne ćwiczenie umiejętności coacha - część superwizyjna.
Mentoring Mentoring jest we współczesnych organizacjach formą transferu wiedzy. Jego elementy mogą
być wykorzystywane zarówno w procesie wdrażania nowego pracownika, jak i być formą przekazywania unikalnej, specyficznej dla danej organizacji wiedzy. W procesie tym starszy, bardziej doświadczony kolega udziela merytorycznego wsparcia swojemu protegowanemu, którego zadaniem jest osiągnąć poziom reprezentowany przez swojego mentora.
Kontrola menedżerska i delegowanie uprawnień
 1. Jakim jestem szefem?
 2. Diagnozowanie dojrzałości zadaniowej i psychologicznej pracownika.
 3. Kontrola menedżerska - delegowanie zadań, weryfikowanie efektów.
 4. Co możemy delegować? – delegowanie zadań a delegowanie uprawnień.
 5. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej.
Rozmowa oceniająca
 1. Etapy rozmowy oceniającej.
 2. Narzędzia przekazywania konstruktywnego feedbacku.
 3. Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by sytuacja oceny nie była kojarzona z
  „być albo nie być” w organizacji?
 4. Sposoby motywowania pracownika w trakcie rozmowy oceniającej, czyli jak karać i jak nagradzać?
 5. Wspólna praca przy wyznaczaniu kierunku rozwoju zawodowego pracownika.
 6. Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów oceniających. Wypracowanie standardu rozmowy oceniającej.
Rozwój własny menedżera
 1. Rozwój zawodowy a rozwój osobisty.
 2. Inteligencja emocjonalna.
 3. Modele komunikowania się i osobowości – autodiagnoza.
 4. Sposoby radzenia sobie ze stresem – podstawowe techniki.
 5. Autodiagnoza własnego poziomu stresu.
 6. Minitrening relaksacyjny.
 7. Wypalenie zawodowe – podstawowe elementy syndromu.
Przywództwo i autorytet
 1. Sytuacyjna koncepcja przywództwa P. Hersey’a i K.Blanchard’a.
 2. Typologia stylów kierowania pracownikami i zespołami – określanie celów i zadań, komunikacja, motywowanie, kontrola i delegowanie.
 3. Metody diagnozowania dojrzałości funkcjonalnej i psychologicznej pracownika i zespołów.
 4. Autodiagnoza samego siebie i własnego zespołu.
Zarządzanie grupą projektową
 1. Podstawy zarządzania projektem.
 2. Elementy „twarde” w zarządzaniu projektami.
 3. Realizacja projektu.
 4. Elementy „miękkie” w zarządzaniu projektami – zasady tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu.
 5. Metody twórczego diagnozowania i rozwiązywania problemów w zespołach projektowych.
SZKOLENIA DLA DZIAŁU HR
Temat szkolenia Założenia programowe
Rekrutacja i selekcja pracowników
 1. Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez rekruterów.
 2. Przygotowanie skutecznego ogłoszenia rekrutacyjnego.
 3. Stworzenie realistycznego profilu kandydata.
 4. Analiza dokumentów aplikacyjnych.
 5. Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
 6. Wykorzystanie psychologii stosowanej w rekrutacji i selekcji pracowników.
 7. Budowanie własnego standardu rekrutacji.
Prewencja patologii organizacyjnych Wiele organizacji i ich kierownictwa doświadcza typowych problemów na skutek popełniania typowych,
a łatwych do uniknięcia błędów w relacjach z pracownikami. Na bazie wieloletniej współpracy z firmami
na polskim rynku łatwiej nam – niezależnym konsultantom znaleźć obiektywne przesłanki do tego,
by przewidywać wystąpienie takich typowych niesprawności. Proponujemy profesjonalny audyt organizacyjny i odpowiednio wczesne przeciwdziałanie możliwym patologiom typu: mobbing, dyskryminacja, kradzieże, sprzeniewierzenia, nepotyzm, oszustwa, wysoka rotacja, destrukcyjne przywództwo, itd.
Szkolenia Trenerów
 1. Etapy przygotowywania szkolenia.
 2. Ogólne zasady prowadzenia szkoleń.
 3. Projektowanie zajęć w zależności od ich charakteru.
 4. Sposoby koncentrowania uwagi uczestników.
 5. Style prowadzenia szkoleń (w zależności od poziomu uczestników i celu szkolenia).
 6. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkolenia.
 7. Prowadzenie zajęć pod superwizją.
Wdrażanie i nadzór nad ocenami okresowymi Zadaniem systemów ocen jest systematyczne określanie poziomu kompetencji pracownika na zajmowanym stanowisku, w celu doskonalenia efektów pracy, oraz podejmowania trafnych decyzji dotyczących kształtowania ścieżki kariery zawodowej pracowników (przeszeregowań, awansów) oraz wdrażania motywacyjnego systemu wynagrodzeń.
Pomagamy naszym klientom nie tylko formalnie przygotowywać projekty związane z ocenami pracowników, ale również je wdrażać, a następnie modyfikować – tak, by odzwierciedlały zarówno zapotrzebowania organizacji jak i pracujących w niej ludzi.
SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
Temat szkolenia Założenia programowe
Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 1. Skuteczne i nieskuteczne zarządzanie czasem.
 2. Autodiagnoza profilu temporalnego.
 3. Zarządzanie czasem jako proces.
 4. Etap zbierania informacji – czyli jak kontrolować czas potrzebny na przygotowanie danego zadania.
 5. Etap analizy informacji – czyli zarządzanie własną kreatywnością.
 6. Etap planowania działania – czyli jak nauczyć się planowania i ustawiania priorytetów zadań.
 7. Etap wykonywania działania.
 8. Organizacja czasu w zespole – wpływ innych na moją aktywność.
 9. Zarządzanie czasem w stresie.
Radzenie sobie ze stresem
 1. Czym jest stres?
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia praktyczne).
 3. Efektywność i sprawność działania.
 4. Opracowanie własnego planu działania.
 5. Wypalenie zawodowe i sposoby przeciwdziałania wypaleniu.
 6. Inteligencja emocjonalna wg D. Golemana. Wykorzystywanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
  w pracy.
Asertywność
 1. Podstawowe zasady asertywnej komunikacji – korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej komunikacji, test asertywności – autodiagnoza.
 2. Agresja, uległość a asertywność – różnice pomiędzy wrodzonymi a wyuczonymi sposobami reakcji
  w sytuacjach interpersonalnych.
 3. Podstawowe zasady asertywnego komunikowania się w miejscu pracy.
 4. Asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie codziennych spraw.
 5. Podstawowe umiejętności z obszaru asertywności – techniki asertywności.
 6. Symulacje i ćwiczenia - każdy uczestnik szkolenia będzie ćwiczyć stosowanie technik asertywności
  w codziennej pracy.
Savoir vivre w biznesie
 1. Międzynarodowy język kurtuazji.
 2. Między nami biznesmenami, czyli komunikacja na poziomie.
 3. Kto pierwszy i dlaczego, czyli zasady precedencji.
 4. Wizerunek menedżera – zasady ogólne.
 5. Przyjęcia i spotkania biznesowe.
 6. Zasady konstruowania przemówień i toastów.
Szkolenie integracyjne W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję zarówno współpracować ze sobą nad różnymi zadaniami
o charakterze integracyjnym, jak i aktywnie przyglądać się różnym procesom pojawiającym się w trakcie współpracy nad zadaniami. Jeżeli uczestnicy zajęć wyrażają chęć, wprowadzamy również ćwiczenia służące rozwijaniu wrażliwości interpersonalnej, prowadzące do bliższego i bardziej osobistego poznania
się członków zespołu między sobą, co często przekłada się na wzrost wzajemnego zaufania.
Po realizacji każdego z zadań uczestnicy mają czas na dyskusję i refleksję nad tym, jak mogą wykorzystać
te nowe doświadczenia w codziennej pracy w taki sposób, by współpraca pomiędzy nimi przebiegała sprawnie i odbywała się w sprzyjającej oraz otwartej atmosferze. Stałym elementem zajęć jest wysuwanie wniosków „na przyszłość” po to, by uczestnicy mieli jasność, na jakie elementy we wzajemnej współpracy zwrócić szczególną uwagę. Istnieje również możliwość realizacji zajęć w wersji "terenowej".
PROJEKTY INNE
Temat szkolenia Założenia programowe
Moderacja spotkań i pracy grupy Zdarza się, że organizacjom potrzebny jest zewnętrzny moderator, który poprowadzi
spotkanie - projektowe, podsumowujące, bądź inne. Chętnie podejmujemy się tej roli. Do sprawnej pracy potrzebujemy określenia tematu spotkania, ilości osób, czasu pracy i oczekiwanych efektów.
Coaching zespołowy Coaching zespołowy znajduje zastosowanie w pracy z rozmaitymi typami grup w organizacji. Jest związany
z systematyczną pracą z coachem w stałym składzie osobowym. Adresowany zarówno do zespołów zarządczych, zespołów projektowych jak i wszystkich kluczowych zespołów w organizacji, które chcą pracować nad zwiększeniem efektywności własnych działań, by skuteczniej osiągać zakładane cele.
Mediacja w konflikcie Współpraca w ramach organizacji nie zawsze przebiega harmonijnie i bezkonfliktowo. Przy dużej eskalacji konfliktu poradzenie sobie z nim przy pomocy zasobów wewnętrznych bywa bardzo trudne.
Stąd w niektórych przypadkach sięganie po pomoc zewnętrznych konsultantów, pomagających rozwiązać konflikt między pracownikami i działami, może przynieść dobre efekty, a czasem – jak w przypadku oskarżenia o mobbing – bywa niezbędne.
Filantropijny Teambuilding Filantropijny Teambuilding to forma zajęć dla zespołów, której podstawowym zadaniem jest wykorzystanie kompetencji pracowników do przygotowania i realizacji projektu wspierającego lokalną społeczność
(np. pracy na rzecz lokalnego Domu Dziecka). Filantropijny Teambulidng łączy dwa cele – poprzez tworzenie unikalnych warunków do diagnozy efektywności zespołu pozwala na ocenę kompetencji i ukierunkowanie rozwoju przydzielonej do projektu grupy pracowników, a poprzez działalność filantropijną pozwala
na budowanie wizerunku organizacji na lokalnym rynku pracy.
Projekt dla pracowników o wysokim potencjale rozwoju (High Potentials) Projekt „HiPo” służy selekcji pracowników o wysokim potencjale rozwojowym oraz tworzeniu warunków
do pełnego wykorzystania ich możliwości w ramach danej organizacji. Szczegółowe cele, zakres i czas trwania projektu dopasowywane są do specyfiki i potrzeb danej firmy.
Warsztat antymobbingowy Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat mobbingu i wykształcenie podstawowych umiejętności rozpoznawania zachowań antyspołecznych pośród „zdrowych” technik wywierania wpływu. Proponujemy zmiany postaw i sposoby rozwiązywania konfliktów, określamy wytyczne do konstruowania programów antymobbingowych oraz sposoby ochrony wizerunku i reputacji firmy w przypadkach oskarżeń o mobbing
i kierowania pozwów do sądu pracy.
Work-life balance Celem proponowanych zajęć, dla utrzymania równowagi między obciążeniem pracą a poczuciem zadowolenia z pracy potrzebny jest pakiet wielu umiejętności – negocjacji stawianych celów, świadomego planowania zadań, organizacji własnej pracy i radzenia sobie z odczuwanym stresem. Celem zajęć jest nauka kompetencji potrzebnych do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników oraz czerpania satysfakcji z własnej pracy.
BADANIA/ DIAGNOSTYKA:
Assessment Centre
Development Centre
Badania satysfakcji pracowników z pracy
Badania potrzeb szkoleniowych

Nasi Klienci

Firma OPEN Konsultacje i Szkolenia przez cały okres swojej działalności miała przyjemność współpracować z ponad 120-oma firmami sektora usługowego, produkcyjnego/budowlanego oraz rolnego. Obsługujemy przedsiębiorstwa większości branż, m.in. automotive, FMGC, budowlanej, chemicznej, energetycznej.

Lista naszych Klientów systematycznie się powiększa, dlatego do Państwa dyspozycji oddajemy wykaz wybranych Klientów:

Budowlana Energetyka
Górażdze Cement S.A. Dalkia Poznań S.A.
PBG S.A. Enea S.A.
POZ-BRUK Sobota Sp. z o.o. Everen Sp. z o.o.
Steico S.A. EWE Energia Sp. z o.o.
Strabag Sp. z o.o. KRI S.A.
  Poszukiwanie Nafty i Gazu "Nafta" Sp. z o.o.
Marketing/reklama Produkcja inne
Drukarnia Poznań Pawdruk PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.
  PROFIm Sp. z o.o.
  Swedwood Poland Sp. z o.o.
  Topex Sp. z o.o. Sp.k.
  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Automotive FMCG
BorgWarner Turbo Systems Poland Sp. z o.o. Imperial Tobacco Polska S.A.
DWS Draexlmaier – Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. Pfeifer & Langen Polska S.A.
Firestone Industrial Products Poland Sp. z o.o. PKM Duda S.A.
Solaris Bus & Coach S.A. Stock Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Südzucker Polska S.A.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Sieci handlowe
Voss Automotive Polska Sp. z o.o. Artman S.A./ Lpp S.A.
  Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.
  Piotr i Paweł S.A.
  s.Oliver Poland Sp. z o.o.
  W.Kruk S.A.

Na telefony od Państwa odpowiedzą:

Julita Gotkowicz

specjalista ds. administracyjno-handlowych
tel. +48 61 66 22 402
mail: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

Marlena Zimowska

konsultant ds. handlowych
tel. +48 61 66 22 400
mail: marlena.zimowska@open-szkolenia.pl

Małgorzata Calińska

dyrektor handlowy
tel. +48 61 22 23 404
mail: malgorzata.calinska@open-szkolenia.pl

OPEN Konsultacje & Szkolenia
ul. Serbska 6a/1
61-696 Poznań
biuro@open-szkolenia.pl
tel. +48 61 66 22 400 - 403
fax. +48 61 66 22 401