Coaching Poznań

Coaching menedżerski

Jeżeli chcesz wspomagać rozwój pracowników…

Coaching Poznań

We wszystkich przedsiębiorstwach istnieje pewien
niespożytkowany potencjał ludzki. Obowiązkiem
dobrego kierownika jest wspomaganie rozwoju
podporządkowanych mu podwładnych, tak aby
wykorzystywali jak najwięcej swoich zdolności
przydatnych firmie. Celem oferowanego szkolenia
jest zapewnienie uczestnikowi zajęć wiadomości
i kompetencji, które wspomogą planowanie i będą
wspierały rozwój pracowników.

  • Zdolność badania stopnia dojrzałości funkcjonalnej i psychicznej pracowników
  • Różne metody selekcji celów i zadań
  • Zdolność obserwacji i formułowania wniosków
  • Zaplanowanie "ścieżki najbliższego rozwoju pracownika"
  • Ustalanie i negocjowanie celów
  • Metody zamieniania celów na zadania
  • Kontrola cząstkowa jako metoda nadzoru postępów

Na telefony od Państwa odpowiedzą:

Julita Gotkowicz

specjalista ds. administracyjno-handlowych
tel. +48 61 66 22 402
mail: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

Marlena Zimowska

konsultant ds. handlowych
tel. +48 61 66 22 400
mail: marlena.zimowska@open-szkolenia.pl

Małgorzata Calińska

dyrektor handlowy
tel. +48 61 22 23 404
mail: malgorzata.calinska@open-szkolenia.pl

OPEN Konsultacje & Szkolenia
ul. Serbska 6a/1
61-696 Poznań
biuro@open-szkolenia.pl
tel. +48 61 66 22 400 - 403
fax. +48 61 66 22 401