Coaching menedżerski

Jeżeli chcesz wspomagać rozwój pracowników…

Coaching Poznań

We wszystkich przedsiębiorstwach istnieje pewien niespożytkowany potencjał ludzki. Obowiązkiem dobrego kierownika jest wspomaganie rozwoju podporządkowanych mu podwładnych, tak aby wykorzystywali jak najwięcej swoich zdolności przydatnych firmie. Celem oferowanego szkolenia jest zapewnienie uczestnikowi zajęć wiadomości i kompetencji, które wspomogą planowanie i będą wspierały rozwój pracowników.

  • Zdolność badania stopnia dojrzałości funkcjonalnej i psychicznej pracowników
  • Różne metody selekcji celów i zadań
  • Zdolność obserwacji i formułowania wniosków
  • Zaplanowanie "ścieżki najbliższego rozwoju pracownika"
  • Ustalanie i negocjowanie celów
  • Metody zamieniania celów na zadania
  • Kontrola cząstkowa jako metoda nadzoru postępów
Polub nas na FB: