Motywowanie podwładnych

Jeżeli chcesz, by Twoi pracownicy wkładali w pracę pełne zaangażowanie…

Motywacja pracowników szkolenia

Główną trudnością będącą rezultatem modyfikacji na rynku pracy, jest utrzymanie dobrych pracowników i właściwe oddziaływanie na ich aktywność. Od efektywnego menedżera żąda się systemu motywacyjnego dającego się dostosować do indywidualnych wymagań pracowników. Celem tych zajęć jest wyszkolenie menedżera w zakresie rozpoznawania czynników mających wpływ na motywację pracowników, a także przygotowanie narzędzi, które ułatwią zmotywowanie podwładnych do pracy.

  • Identyfikowanie spersonalizowanych uwarunkowań motywujących (menedżera i jego podwładnych) – spis potencjalnych motywatorów
  • Okoliczności sprzyjające nagradzaniu i karaniu
  • Skuteczne i nieskuteczne pochwały
  • Skuteczne i nieskuteczne kary
  • Narzędzia służące do wywierania wpływu na pracownikach
Polub nas na FB: