Motywacja pracowników szkolenia

Motywowanie podwładnych

Jeżeli chcesz, by Twoi pracownicy wkładali w pracę pełne zaangażowanie…

Motywacja pracowników szkolenia

Główną trudnością będącą rezultatem modyfikacji
na rynku pracy, jest utrzymanie dobrych pracowników
i właściwe oddziaływanie na ich aktywność.
Od efektywnego menedżera żąda się systemu
motywacyjnego dającego się dostosować
do indywidualnych wymagań pracowników.
Celem tych zajęć jest wyszkolenie menedżera
w zakresie rozpoznawania czynników mających
wpływ na motywację pracowników, a także
przygotowanie narzędzi, które ułatwią zmotywowanie
podwładnych do pracy.

  • Identyfikowanie spersonalizowanych uwarunkowań motywujących (menedżera i jego podwładnych) – spis potencjalnych motywatorów
  • Okoliczności sprzyjające nagradzaniu i karaniu
  • Skuteczne i nieskuteczne pochwały
  • Skuteczne i nieskuteczne kary
  • Narzędzia służące do wywierania wpływu na pracownikach

Na telefony od Państwa odpowiedzą:

Julita Gotkowicz

specjalista ds. administracyjno-handlowych
tel. +48 61 66 22 402
mail: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

Marlena Zimowska

konsultant ds. handlowych
tel. +48 61 66 22 400
mail: marlena.zimowska@open-szkolenia.pl

Małgorzata Calińska

dyrektor handlowy
tel. +48 61 22 23 404
mail: malgorzata.calinska@open-szkolenia.pl

OPEN Konsultacje & Szkolenia
ul. Serbska 6a/1
61-696 Poznań
biuro@open-szkolenia.pl
tel. +48 61 66 22 400 - 403
fax. +48 61 66 22 401