Współdziałanie

Jeżeli chcesz stworzyć efektywny zespół…

Współpraca w zespole szkolenia

Żeby przedsiębiorstwo funkcjonowało na rynku efektywnie, istotne, by osoby w nim zatrudnione tworzyły zespół. Zgrany i zgodnie współpracujący zespół zabiega o odpowiedni obieg komunikacji, w wyniku czego eliminuje się możliwość nieefektywnego postępowania, tworzy fundamenty sympatii i zaufania w stosunku do pozostałych członków grupy.

Osoby tworzące prawidłowo funkcjonującą grupę uczą siebie nawzajem, mogą także sami minimalizować liczbę konfliktów interpersonalnych, dzięki komunikowaniu wprost i zdolności bezpośredniego rozwiązywania sporów.

  • Zespołowość – znaczenie zasad i norm we wspólnym działaniu
  • Jak stworzyć efektywny zespół?
  • Trening kompetencji w badaniu dojrzałości grupy
Polub nas na FB: