Ocena

Jeżeli chcesz uniknąć pomyłek w ocenie pracowników

Rekrutacja pracowników przez firmę

Najistotniejszym czynnikiem oceny pracowników jest rozmowa oceniająca. Jest ona jednym z najważniejszych obowiązków menedżera, który musi zostać włączony do jego najważniejszych zadań, bez względu na to, czy w firmie funkcjonuje oficjalny system ocen, czy też nie. Czasem rozmowa ma na tyle odległy i nieuchwytny charakter, iż podwładny nawet nie zauważy, że dotyczyła oceny jego pracy.

A jednak, to przecież w czasie tego spotkania menedżer ma możliwość lepiej zapoznać się z podwładnym, zaznajomić go z przyczynami takiej oceny, wskazać kolejne obowiązki motywując do rozwoju. Pracownik z kolei, może się dowiedzieć jak jest odbierany, jakie są jego atuty i słabe strony oraz aktywnie uczestniczyć w planowaniu obowiązków na najbliższy czas. Ta rozmowa ma również na celu uargumentowanie postanowień podjętych w stosunku do podwładnych.

  • Prawa efektywnego porozumiewania (co gwarantuje, że będziesz dobrze zrozumianym?) - powtórzenie
  • Środki przekazywania odpowiednio zbudowanej informacji zwrotnej (feedbacku). W jaki sposób przeprowadzić efektywną rozmowę oceniającą?
  • Jak ustrzec się błędów w trakcie rozmowy oceniającej? Jak postępować, aby rozmowa oceniająca nie została powiązana z "być albo nie być" w firmie?
  • Metody motywowania podwładnych w czasie rozmowy oceniającej – w jaki sposób karać, a w jaki nagradzać ? Przekazywanie pracownikowi pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
  • Konstruowanie spersonalizowanego planu wdrażania modyfikacji do własnego stylu zarządzania
Polub nas na FB: