Szkolenia handlowe Poznań

Komunikacja interpersonalna

Jeżeli chcesz porozumieć się z klientem…

Szkolenia handlowe Poznań

Jedną z najważniejszych zdolności, pożądanych
w procesie sprzedaży, a także w trakcie
przeprowadzania negocjacji oraz
w kontaktowaniu się z ludźmi zatrudnionymi
w tym samym przedsiębiorstwie jest zdolność
biegłego i skutecznego porozumiewania
się ze współpracownikami.
Istotne, aby w kontaktach z innymi osobami
umieć zrozumiale sformułować własną opinię
oraz zostać zrozumianym zgodnie z własnym zamysłem.
Zdolność jasnego porozumiewania się jest fundamentem,
na którym opiera się „warsztat” skutecznego sprzedawcy,
a także negocjatora i doradcy klienta.

  • Reguły efektywnego porozumiewania (co gwarantuje, że będziesz dobrze zrozumianym?)
  • Najważniejsze umiejętności komunikacyjne z zakresu komunikacji werbalnej
  • Najważniejsze umiejętności komunikacyjne z zakresu komunikacji niewerbalnej
  • Najważniejsze umiejętności z zakresu asertywności
  • Zajęcia praktyczne dotyczące nawiązania i podtrzymywania kontaktu z różnorodnymi
    typami ludzi

Na telefony od Państwa odpowiedzą:

Julita Gotkowicz

specjalista ds. administracyjno-handlowych
tel. +48 61 66 22 402
mail: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

Marlena Zimowska

konsultant ds. handlowych
tel. +48 61 66 22 400
mail: marlena.zimowska@open-szkolenia.pl

Małgorzata Calińska

dyrektor handlowy
tel. +48 61 22 23 404
mail: malgorzata.calinska@open-szkolenia.pl

OPEN Konsultacje & Szkolenia
ul. Serbska 6a/1
61-696 Poznań
biuro@open-szkolenia.pl
tel. +48 61 66 22 400 - 403
fax. +48 61 66 22 401