Komunikacja interpersonalna

Jeżeli chcesz porozumieć się z klientem…

Szkolenia handlowe Poznań

Jedną z najważniejszych zdolności, pożądanych w procesie sprzedaży, a także w trakcie przeprowadzania negocjacji oraz w kontaktowaniu się z ludźmi zatrudnionymi w tym samym przedsiębiorstwie jest zdolność biegłego i skutecznego porozumiewania się ze współpracownikami. Istotne, aby w kontaktach z innymi osobami umieć zrozumiale sformułować własną opinię oraz zostać zrozumianym zgodnie z własnym zamysłem. Zdolność jasnego porozumiewania się jest fundamentem, na którym opiera się „warsztat” skutecznego sprzedawcy, a także negocjatora i doradcy klienta.

  • Reguły efektywnego porozumiewania (co gwarantuje, że będziesz dobrze zrozumianym?)
  • Najważniejsze umiejętności komunikacyjne z zakresu komunikacji werbalnej
  • Najważniejsze umiejętności komunikacyjne z zakresu komunikacji niewerbalnej
  • Najważniejsze umiejętności z zakresu asertywności
  • Zajęcia praktyczne dotyczące nawiązania i podtrzymywania kontaktu z różnorodnymi typami ludzi
Polub nas na FB: